tel.: 604 852 764, 737 331 718

Profil

Nabízíme

 • Zpracování jakéhokoliv projektu stavby.
 • Vytvoření architektonického návrhu, včetně dispozičního řešení, popř. orientace objektu ke světovým stranám a případný výběr pozemku.
 • Stavební připravenosti pro technologii. Projekty pro obce, města – čerpání financí ze zdrojů EU.
 • Jednání s úřady, zajištění jednotlivých profesí potřebných k vydání ÚR, SP,ohlášení  popř. PDS, změna stavby před dokončením, nebo dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Poradenství v oblasti hledání dodavatele stavebních prací a dohled nad námi navrženou stavbou při realizaci.
 • Vytvoření - požárně bezpečnostního řešení stavby.

Spolupráce 

 • Dolnokralovická stavební, s.r.o.. - http://www.dolnokralovicka.cz
 • Unites s.r.o. - http://www.unitescr.cz - statika konstrukcí
 • Decoen - ing.Petr Jaroš, ing.  Roman Jirák - http://www.decoen.cz/ - PENB, tepelná technika
 • ing. Tomáš Navrátil - projekční kancelář - odhady cen nemovitostí
 • ing. Vladimír Aubrecht - vytápění, VZT
 • ing. Tomáš Vávra - projekční činnost
 • ing. Provazník - elektro

Historie 

Firma Architektonický ateliér Miláček vznikla v dubnu 2010. Hlavní představitel ing. Petr Miláček – autorizovaný inženýr v oblasti pozemních staveb. 

Snažíme se pro klienta zajistit rychlý, kvalitní a odborný servis. A zakládáme si na férovém jednání. 

Praxe a zkušenosti

4/2010 až nyní samostatná projekce a návrhy staveb

viz. Reference

4/2009 až 4/2010 projektant v ateliéru APS projekt s.r.o

Prováděcí dokumentace - navrhování a projekce občanských staveb – rekonstrukce nemocnice na Proseku – dostavba 3 NP a rekonstrukce stávající stavby – včetně jednání s dotčenými orgány státní správy, vybírání vhodných materiálu do ordinací , čekáren , do veřejné CHÚC , LOP – SCHUCO atd… realizace je předpokládaná na podzim tohoto roku. Jednání s jednotlivými projektanty – TZB, slaboproud, silnoproud, UT,…

4/2007 – 4/2009 – 2 roky - projektant ve firmě BD TECH

Navrhování a projekce zemědělských staveb, rekonstrukce administr. budov, spolupráce s projektanty jednotlivých částí projektu , investory….+ koordinace s technologickým projektem

Tvorba studií hal, rekonstrukcí

Při této práci během let 1/2006 až nyní na vedlejší úvazek – architektonické návrhy rodinných domů včetně zpracování stavební části, části TZB a Elektro….v rozsahu pro stavební povolení. Požární zprávy v koordinaci s autorizovaným požárním inženýrem a od roku 2009 v koordinaci s tepelně energetickým auditorem. A vyřizování s jednotlivými dotčenými orgány – tj. památkáři, ČEZ, česká plynárenská, Vodovody a kanalizace, Silnice a dálnice.

 • RD – manželé Dvořákovi – projekt pro SP – jednalo se o dřevostavbu, která byla tvořena z hranolového dřeva
 • RD – pan Janíček – Bungalow – projekt pro SP – zděná klasická stavba
 • RD - pan Klement – projekt pro SP – jednalo se o spolupráci – tvorba pouze Vodovo, Kanalizace a Elektro
 • RD – pan Kuja – projekt pro SP – taktéž bungalow
 • RD – Vilkovi – projekt pro SP – soubor staveb – RD, hospodářská budova, vinný sklep
 • RD – srubová konstrukce z kulánového dřeva
 • RD manželé Hortovi – projekt pro SP – Bungalow – RD + garážové stání
 • RD pan Vorlíček – projekt pro SP - Bungalow
 • RD pan Tesárek – projekt pro SP - Bungalow
 • dále hala do Mníšku pod Brdy 

5/2006 – 3/2007 – 1 rok - projektant ve firmě STROM Export s.r.o.

Návrh a projekce zemědělských staveb – územní rozhodnutí až prováděcí dokumentace, spolupráce s firmou Geoing Jihlava , s požárním inženýrem ing. Makovcem a ing.Kašparem – technologická projektu

Farma Rostěnice– dokumentace ke SP 

Lukrom Valašské Meziříčí – dokumentace ke SP – stavební projekt , technologicky projekt koordinace…- dále i stavební dozor a koordinace se stavební firmou…

Mezholezy – dokumentace ke SP – stavební projekt , technologicky projekt koordinace…- dále i stavební dozor a koordinace se stavební firmou…

5/ 2005 - 5/ 2006 - 1.rok

 • Projekty
 • Spoluúčast u projektu – REKONSTRUKCE KUNRATICKÉHO ZÁMKU – rozkreslování projektové dokumentace
 • Jednání se statikem, koordinace profesí
 • spoluúčast u projektu – REKONSTRUKCE FASÁDY A PODKROVÍ – ZÁMEK GOLČŮV JENÍKOV – zaměření stávajícího stavu, zpracování nového stavu včetně jednání s památkáři, statikem …
 • projekt pro územní rozhodnutí – REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORT.ZAŘÍZENÍ – LEDEČ NAD SÁZAVOU – shánění podkladů – vody a kanalizace, plyn, CEZ, jednani s MU Ledec nad Sazavou, jednani s hygienickou stanici v Havlíčkově Brodě….a tvorba nového řešení
 • projekt pro územní rozhodnutí – REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTELU SÁZAVA – LEDEČ NAD SÁZAVOU – dtto předchozí stavba

U následujících projektů taktéž jednání s příslušnými dotčenými orgány a MÚ 

 • STAVBA HALY – KUTNÁ HORA – p.ŠPAČEK
 • STAVBA HALY – p.KOUMAR
 • STAVEBNÍ ÚPRAVY – ČERNÉ ZÁKLADOVÉ JÁMY – ZOS TRNAVA – spolupráce s firmou GALATEK
 • STAVEBNÍ ÚPRAVY – ČERNÉ ZÁKLADOVÉ JÁMY – SOR LIBCHAVY – spolupráce s firmou GALATEK
 • NÁVRH A PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ, BUNGALOVŮ
 • drobnější projekty – přestavby, přístavby a popř. rekonstrukce objektů, návrhy autobus. zastávek atd…
 • aktivní účast při jednání s klienty, jednání s profesisty – elektrikář, statik, oprávněná osoba - PBS
 • statické návrhy jednoduchých nosných konstrukcí
 • návrh – vodovod, kanalizace, výpočet tepelných ztrát,…

Projektant

5/2003 - 5/2005 – cca 2 roky

Projektová činnost ve výstavbě – pod dohledem autorizované osoby – ing. Jaroslava Bělohradského – firma Ating a pana Zahálky - Dolnokralovická stavební s.r.o.

Pracovní zkušenosti 

Projekce při studiu VŠ ČVUT v Praze - obor pozemní stavby  - výpomoc firmě Ating-Bělohradský 

Ing. Radek Miláček

Vzdělání: ČVUT v Praze (Fakulta stavební - obor Pozemní stavby a architektura) 2002-2008

Projektant ve společnosti AMADET a.s., Praha 6 2008-2010

 • spolupráce na realizační dokumentaci obytného souboru v Roztokách u Prahy
 • modelování a 3D vizualizace objektů obytného souboru v Roztokách u Prahy 
 • spolupráce na dokumentaci skutečného provedení RD v Nebušicích, Vokovická 14, Praha 6
 • spolupráce na dokumentaci skutečného provedení půdní vestavby v bytovém domě (3 mezonety), Wuchterlova 11, č.p. 362, Praha 6
 • spolupráce na dokumentaci skutečného provední stavby - Čisté prostory a laboratoře, Mezi Vodami 205, Praha 4

Spolupráce s architektonickým a projekčním studiem ačtyřKA, Kořenského 1025/7, 15000, Praha 5-Smíchov (Ing. Peter Kováčik, autorizovaný inženýr ČKAIT) 2011-2012

 • spolupráce na projektové dokumentaci pro povolení stavby: Zateplení a stavební úpravy bytových domů Ke Zvoničce, Kolovraty - Praha 10 
 • přestavba bytového jádra bytu č.6 ve 3.NP, Rumburská 12/249, 19000 Praha 9-Střížkov - dokumentace pro udělení souhlasu vlastníka objektu
 • projektová dokumentace skutečného provední stavby: Zateplení fasády a střechy objektu SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ, Nemanická 436/7, České Budějovice
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: Garáž s přístřeškem pro parkování na parc.č.st. 106 v k.ú. Škvorec
 • zaměření a zkreslení stávajícího stavu BD č.p. 101 na parc. č. 17/1 (pasport stavby), k.ú. Praha-Radotín
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Stavební úpravy panelového bytového domu parc. č. 842-845, k.ú. Háje, Praha 4

Spolupráce s Ing. Jaroslavem Bělohradským (autorizovaný inženýr ČKAIT) - Ating 2010-2013

 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Přístavba haly, jídelny se zázemím a přístřešku na parc. č. st. 643, 1631/2 a 1631/56 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (výrobní areál INTEX)
 • pasport stavby - Školní jídelna na parc. č. st. 1589 v k.ú. Ledeč nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Stavební úpravy RD č.p. 72 v Kácově na parc. č. st. 198/1 a 198/2 v k.ú. Kácov
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Víceúčelové a dětské hřiště se zázemím v k.ú. Ovesná Lhota, parc. č. 164/1
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Stavební úpravy Spolkového domu č.p. 64 v k.ú. Snět na parc. č. st. 11
 • projektová dokumentace pro stavební povolení : Stacionář Petrklíč v Ledči nad Sázavou, parc. č. 1685/5 v k.ú. Ledeč nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Stavební úpravy RD č.p. 38, parc. č. st. 7, k.ú. Vodochody u Prahy

Spolupráce s Projekt Světlá, v.o.s. (Ing. Marie Kovandová - autorizovaný inženýr ČKAIT) 2009-2014

 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Přístavba bazénu k RD č.p. 310 na parc. č. 504/1, k.ú. Světlá nad Sázavou
 • přístřešek na dřevo v k.ú. Dobrá Voda Lipnická (pasport stavby)
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: RD na parc. č. 5/1 v k.ú. Dobrnice
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: RD v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, parc. č. 41/1, 1491/3 a 41/2
 • projektová dokumentace k žádosti o dotaci: Oprava sociálních prostor na Hradě, parc. č. st. 751 v k.ú. Ledeč nad Sázavou
 • změna v užívání stavby na parc. č. st. 52 v k.ú. Kynice 
 • dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Příslušenství ke hřišti na poz. parc. č. 461/4 v k.ú. Kynice
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Stavební úpravy a přístavba MŠ Malostranská, parc. č. 372, k.ú. Zruč nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Stavební úpravy hasičské klubovny v Nesměřicích, parc. č. st. 326 a 327 v k.ú. Nesměřice
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: RD v k.ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, parc. č. 885/27
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Zručský Dvůr - rekonstrukce objektu D, parc. č. st. 1253, k.ú. Zruč nad Sázavou
 • Stodola na poz. parc. č. 4/1 v k.ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou (pasport stavby)
 • RD č.p. 25 v k.ú. Štěpánov u Leštiny (pasport stavby)
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: Stavební úpravy RD na parc. č. st. 511 v k.ú. Humpolec
 • projektová dokumentace pro skutečné provedení stavby: Stavební úpravy a přístavba Obecního domu Dubina, poz. parc. č. 2481 a 2491 v k.ú. Zruč nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Stavební úpravy BD č.p. 521 ve Světlé nad Sázavou
 • Hospodářský objekt, autodílna a zádveří v k.ú. Věž, poz. parc. č. st. 68 a 32/1 (pasport stavby)
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Přístavba garáže k RD č.p. 50 na poz. parc. č. 7/7 v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Stavební úpravy stávajícího RD č.p. 98 v Dolním Městě
 • projektová dokumentace jako podklad pro program Nová zelená úsporám 2013:  Zateplení BD č.p. 3087 na parc. č. st. 4752/1 a budovy s občanským vybavením č.p. 3088 na parc. č. st. 4751 v Havlíčkově Brodě
 • Nástavba ZŠ Lánecká ve Světlé nad Sázavou - architektonická studie

Spolupráce s Projekt II , v.o.s., Světlá nad Sázavou (Pavel Chlád - autorizovaný technik) 2012-2014

 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: Sklad nářadí na poz. parc. č. st. 19 v k.ú. Meziklasí
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Přístavba a stavební úpravy RD č.p. 329 v obci Dobronín
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: RD na poz. parc. č. 964/10 v k.ú. Řendějov
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: RD na poz. parc. č. 194/4 v k.ú. Sázavka
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: RD na poz. parc. č. 915/8 v k.ú. Světlá nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Dostavba areálu firmy Všekov spol. s.r.o., parc. č. 713/5, k.ú. Dolní Město
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Přístavba na poz. parc. č. 776 v k.ú. Vilémov u Humpolce

Projektant v architektonicko- projekčním ateliéru MILÁČEK  2010-2014:

 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: Stavební úpravy RD č.p. 21 v k.ú. Broumova Lhota
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Přístavba k objektu č.p. 67 na parc. č. st. 79/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: RD na poz. parc. č. 66/3 a 67/2 v k.ú. Habrek
 • Změna v užívání stavby na parc. č. st. 398 v k.ú. Dolní Kralovice
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: Garáž na parc. č. 215/4 v k.ú. Bohdaneč u Zbraslavic
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: RD na parc. ZE č. 1221 a 1222/1 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Novostavba autodílny s administrativním zázemím v k.ú. Dolní Kralovice
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Přístavba na poz. parc. č. 1631/53 a 1631/55 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ve výrobním areálu INTEX)
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Penzion v Dobré Vodě na parc. č. 30/1 v k.ú. Dobrá Voda u Jedlé
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: RD na poz. parc. č. 25/2, 25/3 a st. 1/2 v k.ú. Tunochody
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Stavební úpravy RD č.p. 18 s vestavěným bytem č.p. 15 na poz. parc. č. st. 14/1 a 14/2 v k.ú. Veliká
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: Doplňková stavba na parc. č. 533/3 v k.ú. Prosíčka
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Přestavba a přístavba objektu na parc. č. st. 161 a 1044/1 v k.ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
 • Hospodářský objekt na parc. č. st. 806/4 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (pasport stavby)
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby: RD na poz. parc. č. 358/20 v k.ú. Hradec u Ledče nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Novostavba RD s bazénem na poz. parc. č. 569/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Novostavba prodejny náhradních dílů na poz. parc. č. 569/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Přístřešek na parc. č. st. 29/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Bourací práce na poz. parc. č. st. 70 v k.ú. Kožlí
 • Sklad zahradního nářadí s domácí dílnou na parc. č. 898/17 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (pasport stavby)
 • projektová dokumentace pro stavební povolení: Stavební úpravy stávající hospodářské budovy na parc. č. st. 18/1 v k.ú. Tomice u Dolních Kralovic
 • projektová dokumentace pro dodatečné stavební povolení: Stavební úpravy RD č.p. 13 na poz. parc. č. st. 15 v k.ú. Zahrádčice
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Změna dokončené stavby garáže, přístavba, nástavba, změna užívání na školící středisko, parc. č. st. 1745, 197 a 235 v k.ú. Ledeč nad Sázavou
 • projektová dokumentace pro vydání společného ÚR a SP: Přestavba RD U Potoka 213, Všenory (Praha - západ)

Spolupráce s Linarit Projekt s.r.o. (Ing. Kamil Kubera - autorizovaný inženýr ČKAIT)  2013-2014:

 • projektová dokumentace v rámci programu Nová Zelená úsporám 2013: RD na parc. č. 1040/45 a st. 1040/59 v k.ú. Trhový Štěpánov

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.