tel.: 604 852 764, 737 331 718

Reference

bungalovy

Jsou lehké obytné stavby, zpravidla pravidelného (až čtvercového) půdorysu doplněné vstupní verandou. Mají jediné podlaží na jedné výškové úrovni. V případě dvou výškových úrovní je vyšší úroveň nazývána půlpatro (US definice: bungalov – dům s jedním nebo jeden a půl patrem). Jedná se o stavbu pro bydlení, která svým uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností určena k bydlení. Dispozičně obsahují standardní místnosti obytného domu (jídelnu, kuchyň, ložnice, koupelny aj.), které jsou rozložené kolem ústředního obytného prostoru. Hlavním konstrukčním materiálem je většinou dřevo nebo zdivo.

dvoupodlazni rodinne domy

Rodinný dům je obecně dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. RD může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. Dvoupodlažní RD jsou stavby určené k bydlení, zpravidla menší zastavěné plochy. V 1.NP se převážně nachází obývací pokoj, kuchyň, spíž, šatna, technické zázemí objektu, popř. WC a 2.NP slouží jako obytné podlaží – tj. pokoje, ložnice, koupelna popř. půdní prostor. Hlavním konstrukčním materiálem je většinou dřevo nebo zdivo stejně jako tomu je u bungalovů.

rekreacni objekty

Stavbou pro rodinnou rekreaci je stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena. Stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. Jedná se zpravidla o objekty určené pro rekreaci osob. Ve většině případů jde o dvoupodlažní objekty tzv. weekendhouse.

garaze

Garáž je definována jako objekt nebo prostor , který slouží k odstavování nebo parkování silničních vozidel. Garáž má nejvýše tři stání a může mít jen jeden společný vjezd. Nadzemní garáž je definována maximální výškou podlahy 0,5 m nad terénem a podzemní minimálně 0,5 m pod úrovní přilehlého terénu. Garáže lze rozdělit na vestavěné a volně stojící. Vestavěné se nejčastěji umísťují v přízemí nebo suterénu objektu.

stavebni upravy

Zde dochází ke změnám dispozic a stavebním úpravám, které se týkají již dokončených stávajících staveb. Jedná se o stavební úpravy rodinných domů, hospodářských stavení, průmyslových staveb, stavební připravenost pro technologii apod. Stavební úpravou se rozumí změna stavby, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Za stavební úpravu se považuje také zateplení obvodového pláště stavby. Přístavbou se rozumí půdorysné rozšíření stavby. Přístavba je se stávajícím objektem provozně propojena. Nástavbou se stávající objekt zvyšuje.

prumyslove stavby

Jedná se o objekty určené pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu popř. služby mající charakter výroby. Můžeme sem dále zařadit i skladovací objekty, objekty pro živočišnou a rostlinnou výrobu, budovy pro energetiku atd. Dispoziční řešení je závislé na konkrétním výrobním procesu a na tom, čím se daná firma zabývá. Uspořádání staveb musí vyhovovat požadavkům výrobního procesu, dopravy ve výrobním areálu, přenosu energií, požadavkům požární bezpečnosti, hygienickým požadavkům, požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení. Zpravidla jde o jednopodlažní ocelové haly nebo haly, kde nosnou konstrukci tvoří lepené, či příhradové dřevěné konstrukce.

ostatni stavby.jpg

 

Do této kategorie můžeme zařadit především občanské stavby, které jsou realizovány za účelem služeb pro společnost. Patří sem především školy, nemocnice, lékárny, stavby pro obchod a služby, stavby určené pro sport a kulturu, budovy sociální péče, hotely, restaurace, penziony, jídelny, administrativní budovy, logistická centra, budovy určené pro dopravu a spoje atd. Do této kategorie jsme zařadili také náboženské a církevní stavby. Stavbami menšího rozsahu mohou být především přístřešky pro různé účely (posezení, relaxace, stravování, sport apod.), ateliéry atd.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.